Wat is Polsstokverspringen/ Fierljeppen? Polsstokverspringen/ Fierljeppen is een traditionele Nederlandse sport en tevens een van de meest complexe atletiekvormen die we op dit moment kennen.

Het maken van een fierljepsprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een goede afstand. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint naar de polsstok, gevolgd door een goede insprong, het klimmen naar de top van de polsstok om uiteindelijk met een afsprong in een zandbed te landen.

Goede fierljeppers kunnen dan ook beschreven worden als echte atleten met een excellent ontwikkelde kracht en coördinatie.

Kenmerken van het Polsstokverspringen/ Fierljeppen zijn de gemoedelijke sfeer waarin de sport beoefend wordt en de natuurlijke omgeving waarin het plaatsvindt.

Ga zelf de uitdaging van het Fierljeppen aan. Wij kunnen u Fierljeppen leren in 1 dag(deel). Een leuke groepsactiviteit.

Polsstokbond Holland
De S.Lohmanlaan 86B
3038 NN Rotterdam

Tel: 0348-500750

Ga naar de website